Inhoudsopgave
Pestactieplan
Plagen of pesten?
Preventief pestbeleid
Wat te doen bij pesten?
Consequenties
Cyberpesten
Alle pagina's

PEST-ACTIE-PLAN

1. Uitgangspunt

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Daarom besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden ( klasgesprekken, gevoelens leren benoemen, prenten, verhalen, hoe kan je na een ruzie het weer goed maken met elkaar... ). Kinderen die goed kunnen aangeven wat ze graag willen maar ook wat ze niet graag willen staan sterker in het leven.

Door regels en afspraken concreet af te spreken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordien, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Communicatie is een eerste manier om een meningsverschil op te lossen. Maak dus een afspraak met een leerkracht i.p.v. aan de poort of op de sportclub..... te praten over schoolse voorvallen.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan !

Leerlingen, leerkrachten en ouders onderschrijven gezamenlijk dit pest-actie-plan.