We willen jullie langs deze weg ook informeren over wat er juist gebeurt met de opbrengst van de verschillende activiteiten georganiseerd door de ouderraad. Door de goede opkomst bij deze activiteiten hebben we alweer een mooi bedrag bijeengespaard, waarvoor dank.

De voorbije jaren is er reeds geïnvesteerd in het verfraaien van de speelplaatsen. We kunnen trots zijn op het resultaat.

Ons idee is nu om de werking in de klassen te optimaliseren ten voordele van de leerlingen. We hebben daarvoor een bevraging gedaan bij de leerkrachten naar hun wensen en noden.

De leerkrachten hadden vele en zinvolle ideeën. We hebben daarom beslist dat elke klas éénmalig een bedrag van 300 euro krijgt dat kan besteed worden aan educatieve materialen, leerspelen, leesboeken, etc. De juffrouwen gaan in dit maandblaadje verslag uitbrengen van hun aankopen.

De leerkrachten geven tevens aan dat ze meer op uitstap willen gaan, bijv. naar een museum, tentoonstelling, dierentuin,    . Het vervoer is hier echter een grote kost, wat hen momenteel tegenhoudt om deze uitstappen te organiseren.  Vanuit de ouderraad hebben we dan ook voorgesteld dat best aan de ouders mag gevraagd worden om te rijden bij deze uitstappen. Ons inziens mag de school ook iets meer geld vragen om toffe uitstappen te organiseren.

Informatisering wordt een volgende grote uitdaging voor de school.  De computers en internet krijgen een belangrijke rol in het klasgebeuren. Er gaat een werkgroepje opgestart worden om samen na te denken over dit thema. We houden jullie hierover verder op de hoogte.