NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR

                        

Vrij CLB Maasland afd. Maasmechelen

Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding

Missie en opdracht

   Wewillenvoorelkeleerlingdegezondheid,groeienontwikkelingbewakenenbevorderen.

   We willen leerlingen ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het uitbouwen van huntalenten.

   We willen alle ouders die het wensen en nodig hebben, helpen zoeken naar een gepaste ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van hunkinderen.

   We willen scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen tebieden.

Waarden

 

 

 

 

Hoe

VCLB Maasland bestaatuit tweeregioteams:regioteam Maaseik en regioteam Maasmechelen. Elk team is verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen binnen hun regio.

Binnen elk regioteam werken we met verschillende rollen:

Schoolnabije team

   zijn de eerste contactpersonen voor alle leerlingen, oudersenscholen.     onthalen en verhelderen devraag.

   geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar trajectbegeleiders/externediensten.

     ondersteunen de school om de schoolinterne zorg te optimaliseren.

Leerlingnabije team

   begeleiden leerlingen en hunouders.

   brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoefteninkaart.     coördineren individuelezorgtrajecten.

     zetten zich in om ontwikkelingskansen van leerlingen  te optimaliseren en de  veiligheid te garanderen bij verontrustende situaties.

Preventief medische team

   is er voor alleleerlingen.

      voert medische consulten en vaccinaties uit.

      volgt leerlingen met besmettelijke ziekten op.

   loopt trajecten in het kader vangezondheidszorg.

Collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarkt

Schooljaar 2017-2018 – Regioteam Maasmechelen

Schoolnabije medewerker

Melisa Türksönmez

              

Leerlingnabije medewerkers

 

Johan Straetemans               Ingrid Schrijvers
Gert Peters                            Anneleen Withofs
Marie-Jeanne Fransen          Hatice Yilmaz
Bie Opdeweegh
                               Hedwig Trips
Karen Janssen                                   Elien Peters
Ayse Tasdelen                       Tommy Breuls
Liesbeth Heyvaert

Medisch Team

 

Rianne Terwijn                      Sara Haccuria

Peter Pulings                         Marinette Vansichen

VCLB Maasland

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

3630 Maasmechelen, Deken Bernardstraat 4   Tel. 089 77 97 30